Ryska livsstil och kultur

Det var en av de mer spektakulära ryska aktionerna. Det är inte ofta ett så dödligt och för allmänheten farlig ämne som nervgift används. Det ledde till nya sanktioner mot Ryssland och utvisning av diplomater. Ett annat känt fall - även det i Storbritannien - är Alexander Litvinenkos död 2006. Skönhet, estetik, stil handlar om värderingar, alla förstår det som han vill. För att vara vacker måste du förbli dig själv. Och det spelar ingen roll vem du är: en franskman, en rysk eller en engelskkvinna. Denna inre världsutsikt. Eftersom det handlar om mode, så ja, dina kvinnor verkligen överraskade mig! Livsstil Bortom det invanda tanke mönstret 26 april 2005 06:00. En lektion i både verbalt och kulturellt utanförskap, men kanske framför allt en närstudie av en kyrklig mångfald som sträcker sig bortom de begripliga orden.En söndagsförmiddag i Ryska ortodoxa kyrkan är onekligen mer än en gudstjänst där man inte förstår språket.Fader Matias Norström, kyrkoherde i Ryska ortodoxa ... Fredag 28/9 kl 12-14 'RYSK LIVSSTIL OCH SOCIALA KODER' Vi lunchar tillammans med var Swea Nathalie Carvajal som tidigare arbetat med detta amne vid IKEA i Ryssland. Nathalie kommer att beratta vad man gor och inte gor i Ryssland och hjalpa till med forstaelse av ryssar och den ryska kulturen. Guldet smältes om i Stockholm, och fick svenska insignier där tidigare de tsarryska hade suttit. 2017 motsvarade värdet på 500 ton guld (40 809 USD/kg)= 500 000*40809*8.61= 175 682 745 000 kronor. ***** Dokument från Ryska ambassadören till utrikesministern i USA – Koalitionen och USA vill inte att situationen med några nationella militära styrkor trappas upp, men amerikanska styrkor har alltid rätten och skyldigheten att försvara sig mot fientliga handlingar, säger han. Amerikanska och ryska styrkor interagerar ofta i Syrien, men konfrontationer mellan ländernas soldater är sällsynta. 7 tillämpas vid översättning av kulturbundna element i svenskspråkiga beskrivningar av rysk kultur. Jag kommer att studera hur kulturspecifika ord och uttryck överförs samt vilka faktorer som påverkar valet av strategier för språkparet ryska-svenska. Den teoretiska ramen i denna studie diskuteras närmare i kapitel 2. Kategoriarkiv: Kultur & livsstil. Sommar med Sennas bilskor. Postat den maj 7, 2020 av admin. Racerföraren Ayrton Senna var brasilianare, körde Formel 1 för bland annat japanska Honda och bar brittiska förarskor. Jag är svensk, och bär Sennas skor! Låt oss gräva lite grand i det. Jo, Senna bar förarskor från engelska Loake, och det Livsstil är praktiker, värden och livsinnehåll, genom vilka den personliga identiteten får ett socialt sammanhang. Till en hälsosam livsstil kan höra tron på brain fitness, att med fysiska och mentala aktiviteter och kost förbättra den mentala kapaciteten. Livsstil är hur livet levs, och utgörs av en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser, och livsinnehåll som ...

[HPSA] Sverige och samerna

2020.01.29 14:24 vonadler [HPSA] Sverige och samerna

HPSA började som "Historical Public Service Announcement" men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för "Historia På Sweddit Anbefalles".
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer. Glöm inte att läsa längre ner, där det finns utmärkta HPSAer som är skrivna av andra.
Idag ska det handla om Sverige och samerna.
Ämnet är ofta kontroversiellt och det finns mycket dålig information om de historiska relationerna mellan samer och svenskar.
Samerna är ursprungbefolkning i stora delar av norra Sverige. Bristen på skriven tradition i området gör att det än idag debatteras om 'skridfinnarna' var en beteckning bara på samer eller också på en grupp semi-nomadiska kustbor i norra Norrland som hade mer finsk-ugriskt än samiskt ursprung. Någon gång på 700-800-talet började samer och svenskar att mötas i nuvarande Jämtland, Härjedalen och norra Gästrikland. Båda språken börjar låna ord av varandra, och det verkar som en ömsesidigt lönsam handel uppstår, då området var stort nog både för de fåtaliga svenska jorbrukare, fiskare och handelsmän som slog sig ner och samerna och deras traditionella, ofta halvnomadiska livsstil.
Samerna fick betala tull eller skatt på sin handel med svenskarna, men överlag så präglades den framväxande svenska statens relation med samerna av ömsesidig respekt - samerna betalade sin skatt i goda varor, ofta skinn och päls, som betingade bra priser på kontinenten. Detta var en tid när skatter betalades i natura (d.v.s. produkter) snarare än mynt, och samernas skatter var enkla att transportera och sälja och behandlade korrekt kunde de även hålla i åratal, till skillnad från t.ex. en tunna råg eller fem kilo saltat fläsk som en bofast bonde kunde tänkas ha som skatteplikt.
Den svenska staten var därför länge mån om att vara en god överherre för samerna, som annars lätt kunde resa västerut (till danska Norge) eller österut (till novgorodiska och senare ryska Karelen) och handla där istället, varvid Sverige skulle gå miste om en god inkomstkälla. Från början sålde staten rätten att handla med samerna till 'birkarlar som erlade en fast årlig avgift i skinn och päls för rätten att handla med samerna. När statens långa arm började vandra norrut längs med Norrlandskusten började man istället att skatta samerna direkt.
Gustav Vasa insåg att det fanns pengar att tjäna på samerna och avskaffade birkarl-systemet och lade alla samer direkt under kronan för själv kunna lägga beslag på all deras skatt. Samtidigt integrerades samerna i det svenska systemet - 1526 fick de rätt att välja tolvmän till domstolarna att sitta som nämndemän och döma i lokala brottsmål precis som svenska bönder. 1543 stadgades det att samerna hade samma rättigheter som bönder och 1551 att de hade rätt till mobilis et immobilis (fast och rörligt, d.v.s. land och vatten och alla djur och fiskar som lever där) i sitt land. Samerna fick också från 1602 två platser i bondeståndet och hade därmed även ett (minimalt, men ändå) inflytande över Sveriges politik. Bondeståndet var ett av fyra stånd och hade kring 150-200 platser under 1500- och 1600-talen.
Med rätten till allt land inom sitt område hade samerna faktiskt på visst sätt mera rättigheter än svenska bönder, vars allmänningar ansågs tillhöra staten. Skatterna som samerna fick erlägga var också relativt låga - Karl IX försökte jämställa en vuxen same (endast män räknades här) med ett mantal jordbruksmark (jordbruksmark nog att försörja en familj), men Gustav II Adolf insåg svårigheten att driva in det och halverade istället skatten 1620, varvid en samisk vuxen man motsvarade ett halvt mantal.
1671 listades den årliga räntan (skatten) för en same som två riksdaler specie, vilket kunede betalas natura. En riksdaler specie motsvarades då 1 rävskinn och ett 1 lappskor, eller 50 ekorrskinn, eller 2 lispund (8,5kg per lispund eller totalt 17kg) torkade gäddor.
Samerna skulle dessutom betala fraktavgift i form av ett par lappskor eller motsvarande värde och tionde. Tiondet var från början tänkt som 10% av torkad fisk och renkött som samerna producerade, men ersattes snart av en fast avgift i form av några renar och/eller torkad fisk från varje sameby plus lite andra varor. Överlag betalade samerna därmed en tämligen låg skatt som erlades när de kom till marknadsplatserna för att handla och byta varor. Intressant is ammanhanget är att en del samer föredrog att betala sin skatt i engelskt ylletyg som de bytte till sig från engelska fartyg som angjorde ishavskusten i nuvarande norra Norge.
Mot mitten av 1700-talet började svenska staten att ändra sin politik gentemot samerna. Nu hade bönderna börjat betala sin landränta (skatt) i mynt och samernas varor var inte lika attraktiva längre. Dessutom såg man hellre att bofasta bönder, som var betydligt enklare att kontrollera och beskatta bosatte sig i Norrland. Steg för steg tog staten ifrån samerna deras rättigheter (särskilt jakt- och fiskerätt) och gav dem istället till svenska bönder som var villiga att kolonisera norrlandskusten och älvdalarna inåt landet. 1766 förlorade samerna sina vikta platser i bondeståndet och 1751 infördes en egen domstol för samiska ärenden (som visserligen bemannades med samer och skötte ärenden kring jakt- fisk- och betesrätt, mestadels samer emellen) och samerna förlorade sina platser i de vanlig häradsrätterna, som fortfarande dömde i brottsmål. Från den här perioden kommer många av de konflikter som vi idag ser mellan svenska och samiska norrlänningar, där man bråkar om jakt- fiske- och betesrättigheter, där skogsägare klagar på att renar äter upp skogsplant och vill behålla jakträtter de arrenderar från staten eller andra och renägande samer kämpar för gamla betesrättigheter och jakt- och fiskerättigheter vars utarrenderande kan vara nog så lönsamt.
Svenska staten började också bli hårdare med kristnadet av samerna - där man tidigare sett mellan fingrarna med sammankomster vid heliga platser och gamla ceremonier och offrande till förfädernas gudar började man nu att aktivt försöka utrota den gamla tron och tvinga in samerna i svenska kyrkan. Nåjdtrummor brändes, offerstenar slogs sönder och jojkande förbjöds. 1693 dömdes även samen Lars Nilsson till döden för att han öppet och inför häradsrätten och lagmanstinget sagt att han inte kunde vara utan sina förfäders gudar sedan hans barn blivit sjuka.
Det inrättades även statligt finansierade skolor på 1700-talet, som gav samiska barn en 2-årig utbildning som skulle fostra dem till goda kristna undersåtar, vilket inkluderade att lära dem läsa och skriva.
Man kan märka att generellt verkade svenska staten på 1700-talet och början av 1800-talet gärna tvångsassimilera samerna - de skulle tala svenska, vara kristna och betala ordentligt med skatt och vara goda undergivna undersåtar, men de stora avstånden och att svenska staten faktiskt var beroende av samisk renskjuts för att transportera meddelanden och personal gjorde att det var svårt att få samma järngrepp om samerna som man hade om den bofasta bondebefolkningen.
Mot slutet av 1800-talet dök det upp en tämligen underlig rasistisk syn på samerna. Det ansågs plötsligt viktigt att bevara samisk kultur och det samiska språket och samerna som folkgrupp. Samtidigt ansågs det att samer var underlägsna svenskar och att de behövde det hårda halvnomadiska livet för att hålla sig friska och hälsosamma. Samer som slog sig ner och började leva med moderna bekvämligheter skulle snart börja rasblanda sig, bli alkoholiserade och kriminella, ja rent av sjuka och olyckliga. Det rasbiolgiska institutet under Herman Lundborg var aktivt i den här debatten och Sverige kom att bedriva en politik som kalldes 'lapp ska vara lapp' där samernas barn endast fick gå i lappskolor, där de fick bo i speciella träkåtor så de inte skulle frestas av det bofasta livets bekvämligheter. 12-14 barn inrymdes i en kåta och dessa visade sig snat vara dragiga, kalla och uselt byggda och sjukdomar som tuberkulos och dysenteri grasserade bland de tätt sammanpackade barnen och många dog. Skolorna var dessutom instruerade att inte lära samernas barn för mycket om livet utanför rennäringen och deras hemtrakter då det kunde verka lockande för dem och skulle leda till fattigdom och armod, då samer 'saknade den fysiska styrkan för regelbundet slit i den bofasta världen'.
Lappskolorna avskaffades 1939 och samen Isrel Ruong blev inspektör för nomadskolningen 1944, den första samen på positionen. 1947 fick han i uppdrag att utreda en vanlig skolgång på sju år (som var standard då i Sverige) för samiska barn och hans råd för att förbättra skolgången skapade en normal skolgång för samiska barn.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


Midsommarfirande från Upplands-Bro Kultur är hälsa, huvudfilm Det Gemensamma Riket - svensk och finsk historia Ryssland - en översikt Kultur är hälsa, film 1 NYÅR VISA 2012 RYSKA SKOLAN GÖTEBORG TidningenDagen - YouTube Detta är Region Skåne

Livsstil - Unionpedia

  1. Midsommarfirande från Upplands-Bro
  2. Kultur är hälsa, huvudfilm
  3. Det Gemensamma Riket - svensk och finsk historia
  4. Ryssland - en översikt
  5. Kultur är hälsa, film 1
  6. NYÅR VISA 2012 RYSKA SKOLAN GÖTEBORG
  7. TidningenDagen - YouTube
  8. Detta är Region Skåne
  9. Svensk eller rysk!Vilken som!
  10. Kultur och livsstil - YouTube

Kultur och livsstil - Playlist. 32 videos Play all Politik - Playlist. 23 videos Play all Debatt - Playlist. 16 videos Play all Kristna konferenser - Playlist. 12 videos Play all ... Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queue Det handlar om våra rötter, om vår identitet och varför saker ser ut som de gör. Dokumentären Det gemensamma riket fokuserar på historien innan Sverige och Finland separerade för 200 år ... Ryska skolan i Göteborg är en svensk fristående skola med både rysk och matematisk profil. Skolan är öppen för alla barn och förkunskaper i ryska är inget krav. Verksamheten F-5 startar i ... Det här är en trailer för filmen Ryssland - en översikt. Filmen kan beställas via din mediecentral eller på www.medix.nu Ryssland är vårt grannland på andra ... Här ska jag försöka hjälpa er som vill lära sig svenska språk eller om ni är nyfikna på rysk kultur!Välkommen!! Film 1. Birgitta Westberg, arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap, är ansvarig för utvärderingen av projektet Kultur och hälsa. Projektet Kultur och hälsa pågår januari 2013 till ... Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering ... Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur- och fritidschef Kungsängens Folkdansgille Snuspolka Engelska från Sörbyn Spelvilda Flickorna Svensson (Pelle Svensson) Kungsängens Folkdansgille Ryska Polskan ... Projektet Kultur och hälsa pågår januari 2013 till december 2015 och går ut på att förbättra deltagarnas livskvalitet och hälsa. De ges möjlighet till återhämtning genom 14 veckors ...